Dezvoltarea limbajului se bazează pe funcționarea unor abilități necesare achiziționării limbajului, pe experiența senzorială a copilului.
Literatura de specialitate pune în evidență mai multe abordări / principii în intervenția timpurie la copiii cu Sindrom Down, care trebuie puse în practică având mai multe caracteristici: să înceapă foarte timpuriu, să implice cât mai mult familia copilului, să se sprijine pe datele disponibile privind dezvoltarea lingvistică a copilului tipic
În intervenția la copiii cu întârzieri în dezvoltare se aplică o strategie adaptată la particularitățile psihice individuale și ținând cont de particularitățile care decurg din vârsta cronologică și mintală ,vizând zona proximei dezvoltări.
Intervenția timpurie(0-2 ani) este foarte importantă ținând cont de teoriile privind plasticitatea cerebrală.
În cadrul ședințelor urmărim:
1. Dezvoltarea motricității aparatului fonoarticulator
2. Educarea abilităților respiratorii
3.Dezvoltarea abilităților imitative
4.Dezvoltarea percepției auditive
5. Dezvoltarea atenției auditive
6.Dezvoltarea preachizițiilor din sfera limbajului
7. Antrenarea trăsăturilor suprasegmentale ale limbajului :accent , intonație , ritm