Perioada preșcolară (5-6 ani) constituie o etapă deosebit de importantă ce marchează tranziția de la joacă și o dependență crescută de părinți la o mai mare autonomie și însușire a unor cunoștințe formale. În această etapă de vârstă, copiii pot întâmpina dificultăți de adaptare la mediul școlar, motiv pentru care părintele trebuie să observe îndeaproape parcursul copilului pentru a se asigura că nu apar probleme în dezvoltare. În cazul în care părintele are îndoieli în ceea ce privește dezvoltarea tipică a copilului este necesar să consulte un specialist în logopedie/ psihologie clinică pentru evaluare și plan de intervenție❗️👩‍⚕️
🧠 Specialiștii LogoBrain vă pun la dispoziție câteva repere care trebuie atinse de prescolar în cele 5 domenii de dezvoltare: motricitate grosieră și fină; limbaj; cognitiv; emoțional și social.
  • Motricitate grosieră și fină: abilități motorii grosiere- se cațără, sare într-un picior, alternează picioarele pe scări; abilități motorii fine- taie cu foarfeca, folosește tacâmurile atunci când mănâncă; folosește instrumentele de scris; se îmbracă și dezbracă singur.
  • Limbaj: structurile propoziționale au o lungime de 5-6 cuvinte; se dezvoltă comunicarea socială și își recunoaște rolul în conversație; deține abilități privind conștiința fonologică (recunoaște rime; operează cu sunete și silabe, reușind să le identifice locul într-o structură lingvistică; memorează și reproduce structuri verbale); vorbește corect, stăpânind pronunția tuturor sunetelor, fluența și ritmul vorbirii.
  • Cognitiv: achiziționează conceptul de număr; apare capacitatea de categorizare; poate coordona propria perspectivă cu a altora; poate executa comenzi complexe și poate rămâne angrenat în sarcini pe parcursul a 40-50 de minute ca urmare a dezvoltării capacităților atenționale.
  • Emoțional: reușește să identifice și să denumească corect emoțiile primare (bucuria, furia, tristețea, teama, supriza și dezgustul) și începe să conștientizeze emoțiile secundare (mândria, vina, rușinea etc.); respectă regulile de exprimare a emoțiilor în situații sociale; apare manifestarea verbală a empatiei; începe să își gestioneze emoțiile negative și fără ajutor din partea unui adult.
  • Social: interacționează cu ceilalți copii prin jocuri adecvate vârstei; inițiază interacțiuni cu ceilalți copii; oferă și cere ajutor; rezolvă conflictele prin strategii adecvate vârstei; manifestă toleranță la frustrare.